Download Bhagavad gita it liet fan God - het lied van God (Dutch by Eric Hoekstra PDF

By Eric Hoekstra

Wat moat in minske dwaan, wat moat er litte, om goed te libjen?
Wat helpt dêrby? Selskennis of it dwaan fan goede wurken?
Is God in persoan bûten jo? Of is God yn jo en moatte jo josels feroarje om God yn josels te sjen?
Kin in minske neieroan ta God komme troch te stribjen nei deugd en harmony?
Kinne wy ús gedachten yn `e macht krije en ússels op dy wize te'n goede feroarje?
Oer sokke fragen giet de Bhagavad Gita, in boek dat it midden hâldt tusken wittenskip en godstsjinst. Yn dit boek sprekt God ta de minske as in freon ta in freon.

Wat moet een mens doen, wat moet hij laten, om goed te leven?
Wat helpt daarbij? Zelfkennis of het doen van goede werken?
Is God een persoon buiten de mens? Of is God in de mens en moet die zichzelf veranderen om God in zichzelf te kunnen zien?
Kan een mens dichter bij God komen door te streven naar deugd en harmonie?
Kunnen wij onze gedachten beheersen en onszelf zo ten goede veranderen?
Over zulke vragen gaat de Bhagavad Gita, een boek dat het midden houdt tussen wetenschap en godsdienst. In dit boek spreekt God tot de mens als een vriend tot een vriend.

Show description

Read or Download Bhagavad gita it liet fan God - het lied van God (Dutch Edition) PDF

Similar dutch ebooks books

Marokkaan in Europa, crimineel in Nederland (Dutch Edition)

In Nederland is de criminaliteit onder Marokkanen bijzonder hoog, maar in landen om ons heen wordt zon probleem niet waargenomen. Hoe is dat mogelijk? Lijkt het alleen maar zo, of is er bij ons minderhedenbeleid iets helemaal fout gegaan? De geschiedenis van de immigratie in Duitsland, België en ook Frankrijk lijkt vrijwel hetzelfde te zijn verlopen.

De groeten met moeten (Dutch Edition)

Cease met te leven volgens de spelregels van anderen. Kies vanaf vandaag voor het waarmaken van je eigen dromen. Dit boek levert het bewijs dat jij echt helemaal niets moet! Het besmettelijke moetenvirus heeft velen van ons in de greep. We denken dat we geen keuze hebben en doen daarom braaf wat anderen van ons lijken te verwachten.

De Pleegzoon (Dutch Edition)

HardPress vintage Books sequence

De koude kermis van KPN (Dutch Edition)

Op 23 oktober 1995 zet KPN Wall road op zijn kop wanneer jongleurs, dansers en als tulpen verklede steltlopers door de beroemde straat marcheren. Als wereldspeler móet de voormalige PTT een Amerikaanse beursnotering hebben, vindt trotse topman Wim Dik. Zes jaar later gaat KPN gebukt onder miljardenschulden.

Extra info for Bhagavad gita it liet fan God - het lied van God (Dutch Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.36 of 5 – based on 25 votes